Hvilken Belbin rolleprofil har Erna, Jonas og de andre partilederne?

Helt uhøytidelig har vi i forkant av Stortingsvalget kartlagt hvordan folk oppfatter partilederne – uttrykt som samarbeidsstil eller teamrolle i henhold til rolleteorien utviklet av Dr M. Belbin. Vi har benyttet et Belbin observatørskjema som vi har latt folk fylle inn på nettet annonymt.

Vi har nå fått inn nesten 200 spørreskjemaer og vi retter en stor takk til dere som har besvart.

Se resultatene på belbin-norge.no og Facebook.

 


Belbin Norge As 
Brynsveien 2, 0667 Oslo
Telefon: +47 919 00 601
E-post: post@belbin-norge.no